Make your own free website on Tripod.com

SHE 101: HUBUNGAN ETNIK

Home | Lampiran | Lampiran | PERMASALAHAN YANG TIMBUL DAN PENYELESAIAN | PENILAIAN DAN SKOR | KAJIAN KESESUAIAN RUANG
OBJEKTIF

 • OBJEKTIF :

          
  Mengkaji keseimbangan kaum dalam sesuatu ruang


           Menjalankan kajian terhadap sesuatu ruang di  mana terdapatnya keseimbangan kaum di situ.


           Keseimbangan kaum menunjukkan peggunaan  sesuatu ruangan oleh kaum yang berlainan keturunan  untuk kegunaan masing-masing.


           Menganalisis kesesuaian panggunaan ruang bukan   sahaja dari segi fizikal malahan dari aspek penggunaan  oleh sesuatu kaum yang mendominasi tetapi sesuai untuk  semua kaum.


           Cadangan pembaik-bolehan untuk ruang itu supaya  ianya sesuai digunakan bukan sahaja oleh satu-satu kaum yang mendominasi tetapi sesuai untuk semua kaum.OBJEKTIF::OBJEKTIF::OBJEKTIF::OBJEKTIF::OBJEKTIF::OBJEKTIF::OBJETIF::OBJEKTIF::OBJEKTIF::OBJEKTIF::OBJEKTIF