Make your own free website on Tripod.com

SHE 101: HUBUNGAN ETNIK

Home | Lampiran | Lampiran | PERMASALAHAN YANG TIMBUL DAN PENYELESAIAN | PENILAIAN DAN SKOR | KAJIAN KESESUAIAN RUANG
PENGENALAN

PASAR MALAM 

Pasar malam merupakan salah satu tempat untuk menjalankan perniagaan. Kebiasaannya peniaga-peniaga kecil akan mengambil kesempatan ini untuk mengaut keuntungan disini. Keadaan ini juga menarik minat pelbagai lapisan masyarakat untuk mendapatkan barang-barang keperluan harian dengan harga yang lebih ekonomi. Justeru itu pelbagai kaum akan mengunjungi tapak pasar malam ini setaiap hujung minggu. Ia juga tidak mengehadkan kepada satu-satu kaum sahaja untuk berniaga. Melalui pasar malam juga masyarakat dapat berinteraksi dengan lebih efisien dan juga memupuk perpaduan diantara kaum. namun begitu terdapat juga beberapa perkara yang dilihat dapat menggugat hubungan antara kaum. Sebagai langkah untuk mengelakkan sebarang perkara yang tidak wajar berlaku,satu kajian mengenai hubungan antara kaum dijalankan agar langkah-langkah pembaik pulihan dapat diambil segera. Kajian ini juga sebagai memenuhi syarat untuk lulus dalam subjek hubungan etnik untuk layak mendapat pengijazahan.PENGENALAN::PENGENALAN::PENGENALAN::PENGENALAN::PENGENALAN:PENGENALAN::PENGENALAN::PENGENALAN::PENGENALAN::PENGENALAN